Ørland Bjugn Kunstforening ble stiftet i 1975. Kunstforeningen drives på frivillig basis av 5 styremedlemer og 2 varamedlemmer.

Kunstforeningen forvalter Ørland Sparebanks Kunststipend (det tidligere Fosenstipendet) hvor vi nedsetter en jury som velger en profesjonell kunstner som besøker Ørland med en utstilling i september hvert år.

Fra 2016 har vi samarbeidet med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum med å arrangere Hannah Ryggen Triennale.

Våre faste utstillinger er:
Austråttutstillingen, Sommerutstillingen på Mølnargården, Medlemsutstillingen og rullerende utstillinger på Bjugn Helsesenter.

Styret 2018: Kjersti Lyngaas, Gunhild Sofie Berg, Liv Leland, Irina Moen,
Aud Lilleengen og Ingrid Bjørklund.

Foretaksinformasjon:
Ørland/Bjugn Kunsforening, P.B. 46, 7129 Brekstad
Org. nr: 991 993 002