• Kriterier for å være aktør/arrangør under NIPA:
 • Arrangøren er selv ansvarlig for planlegging, opp- og nedrigg samt gjennomføring av arrangementet, herunder alle økonomiske forpliktelser knyttet til arrangementet.
 • Arrangementets innhold skal godkjennes av NIPAs programkomite.
 • Arrangementet skal være gratis og åpen for alle.
 • Arrangementet skal foregå på Brekstad eller i Bjugn. Lokalet/stedet til arrangementet kan enten leies privat eller gjennom Roret Ørland kulturforetak.
 • Arrangementssteder
 • Valg av tema
 • Retningslinjer
  • Miljøkrav
  • Profilering av arrangementet
  • Profilering under arrangementet
 • Kontakt