a. Sponsor

 1. Gullsponsor
  • Kr. 150.000
  • Logo på NIPAs hjemmeside og sosiale medier
  • Muligheten til å profilere seg selv som sponsor av NIPA
  • Mulighet for eksponering på Ørland Sparebank Arena, Hovde Gård, Ørland Kulturhus og i sentrumsgata
  • Roll-up på scene under de faglige arrangementene
  • Tilbud om gratis standplass under NIPA (Ørland Sparebank Arena eller i sentrumsgata)
  • 15 deltakerpass til NIPA
 2. Sølvsponsor
  • Kr. 100.000
  • Logo på NIPAs hjemmeside og sosiale medier
  • Muligheten til å profilere seg selv som sponsor av NIPA
  • Mulighet for logoeksponering på Ørland Sparebank Arena
  • Roll-up på scene under de faglige arrangementene
  • Tilbud om gratis standplass under NIPA (sentrumsgata)
  • 10 deltakerpass til NIPA
 3. Bronsesponsor
  • Kr. 50.000
  • Logo på NIPAs hjemmeside og sosiale medier
  • Muligheten til å profilere seg selv som sponsor av NIPA
  • Roll-up på scene under de faglige arrangementene
  • 5 deltakerpass til NIPA

b. Leverandør av mat/drikke

 • Profilering på serveringssted
 • Logo på NIPAs hjemmeside og sosiale medier
 • Muligheten til å profilere seg selv som sponsor av NIPA
 • Roll-up på scene under de faglige arrangementene
 • 5-15 deltakerpass til

c. Aktør
Bedrifter og organisasjoner har mulighet til å arrangere et arrangement under NIPA. Dette innebærer:

§  Aktøren er selv ansvarlig for program og gjennomføring av arrangementet, herunder alle økonomiske forpliktelser knyttet til arrangementet.
§ Det faglige programmet skal være i tråd med NIPAs strategi, «utvikle Norsk idrett inn i fremtiden», og innholdet skal godkjennes av NIPAs programkomite.
§ Arrangementet skal være gratis og åpen for alle deltakere under NIPA.
§ Lokalet/stedet til arrangementet kan enten leies privat eller gjennom Ørland Kommune.
§ Arrangementet blir en del av NIPAs offisielle program og vil publiseres på lik linje med våre egne arrangement.
§ En aktør betaler ingen «fee» til NIPA.
§ Tidspunkt: fredag 3. sept kl. 12:00 – 14:00 eller 14:30 – 16:30.